POLÍTICA INTEGRADA

Amb una dècada ja d’experiència, som un laboratori enològic que neix amb la ferma voluntat de donar als nostres clients i col·laboradors un servei analític cada cop més complert, un acompanyament i assessorament integral en la presa de decisions enològiques. La nostra empresa té com a principal objectiu la qualitat del servei. Per això disposem d’un equip de professionals i empreses col·laboradores amb força experiència en el sector, que ens permeten assolir el compromís de prestar un servei seriós i professional.

L’activitat que LABNOSTRUM considera conforme a la qualitat exigida segons ISO 170025 que estem implantant és:

 • Analítiques de mostos
 • Analítiques de vins tranquils
 • Analítiques de vins escumosos
 • Analítiques de vins dolços i generosos
 • Analítiques de vermuts
 • Analítiques de licors i destil·lats
 • Analítica d’aigües
 • Analítica d’olis
 • Analítica de cerveses
 • Analítica de sòls
 • Anàlisis microbiològics

Aquests anàlisi son els convencionals i reconeguts segons les criteris de les Denominacions d’Origen que emparen cada producte analitzat així com emprats dins les pràctiques analítiques de l’OIV.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

 1. Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites iimplícites dels nostres clients, realitzant per a això l’avaluació i aplicació d’aquests requisits.
 2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat i Medi ambient.
 3. Implantar els indicadors de qualitat i medi ambient, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
 4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en tant que sigui possible els mateixos i reduint els avaluats.
 5. Desenvolupar els programes de formació contínua per tal de millorar la qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
 6. Ser respectuosos amb el medi ambient reduint al mínim la contaminació i la producció de residus per tal de conservar els recursos.
 7. Consolidar el procés de millora contínua en l’acompliment de totes les activitats realitzades.
 8. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La direcció de LABNOSTRUM fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general. La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius que s’estableixin.

Enric Vives

Gerent LABNOSTRUM